Emirto.nl - homepage
Wie is emirto?
ir. Emirto Rienhart MCD (Tilburg, 1972) is na zijn opleidingen aan de TU Delft in dienst geweest bij een woningcorporatie, adviesbureaus, projectontwikkelaars en Aedes. Als nevenfuncties is hij onder meer fractievoorzitter geweest in de deelgemeente Rotterdam Noord (55.000 inwoners) en is hij lid geweest van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Patrimonium Barendrecht. Emirto heeft in 2007 de opleiding tot Master City Developer aan de Erasmus Universiteit met succes afgerond.

Wat doet emirto?
Emirto concentreert zijn werkzaamheden op het managen en adviseren van duurzame vastgoed- en gebieds(her)ontwikkelingen. De nadruk ligt daarbij op de vroegere fasen van het ontwikkelingsproces. Een integrale aanpak is het uitgangspunt. De aanpak kenmerkt zich verder door creativiteit (denken buiten de kaders), verbinden van partijen, het inspireren en stimuleren van betrokkenen en een grote doortastendheid.